Beton towarowy – różne klasy

Wysokiej jakości sprawdzony beton

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktową w zakresie betonu. Betoniarnia BETOMEX oferuje Państwu:Beton woj. Świętokrzyskie

Betony Towarowe zwykłe:

 • C8/10 – tzw. beton „chudy”
 • C12/15 – ( B-15 )
 • C16/20 – ( B-20 )
 • C20/25 – ( B-25 )
 • C25/30 – ( B-30 )
 • C30/37 – ( B-37 )
 • C35/45 – ( B-45 )

Betony Drogowo-Posadzkowe:

 • C20/25
 • C25/30
 • C30/37
 • C35/45

Mieszanki te zawierają dodatkowo specjalne dodatki chemiczne zapewniające odporność na zamrażanie/rozmrażanie (napowietrzenie), zwiększenie szczelności oraz zagęszczenia mieszanki (superplastyfikatory), konsystencję oraz płynność/pompowalność (plastyfikatory). Dodatkowo stosujemy regulatory czasu wiązania betonu (przyśpieszenie/opóźnienie wiązania). Na potrzeby klienta dostarczamy włókna stalowe lub polipropylenowe.

Betony wykorzystywane np. przy obstawianiu krawężników lub jako podsypki:

 • C8/10
 • C12/15
 • C16/20
 • C20/25

Produkowane na drobnym grysie o konsystencji S1 (sucha) lub S2 (półsucha)

Wytrzymałość

Ważną cechą betonu jest jego wytrzymałość na ściskanie. Gwarantowaną wartość wytrzymałości określa klasa betonu. Wraz z wejściem do Unii Europejskiej i dostosowywaniem polskich przepisów do unijnych, została wprowadzona nowa norma (PN-EN 206-1) określająca wytrzymałość betonów zwykłych i ciężkich symbolem C../.. (np. C20/25 oznacza beton o minimalnej wytrzymałości oznaczonej na próbkach walcowych wynoszącej 20 MPa i minimalnej wartości wytrzymałości charakterystycznej (wytrzymałość charakterystyczna to wartość osiągana przez minimum 95% próbek danej partii, równoznaczne jest to z 5% przedziałem ufności), oznaczonej na próbkach sześciennych, wynoszącej 25 MPa). Dla betonów lekkich ta sama norma wprowadza oznaczenie stosowane w przypadku betonów lekkich symbolem LC../.. (np. LC20/22).Spotykane są jeszcze oznaczenia betonu zgodne z nieaktualną i nieobowiązującą normą. Według już nieaktualnej normy, stosowano oznaczenia – np. beton B 20 – to beton o gwarantowanej wytrzymałości 20 MPa. Norma PN-B-03264:2002 została w 2004r. uzupełniona poprawką, zgodnie z którą np. beton oznaczony jako B-20 jest odpowiednikiem betonu klasy C16/20.Używanie historycznych już oznaczeń np. B-20 jest nieprawidłowe i sprzeczne z obowiązującym stanem prawnym.

Sprawdź parametry betonu

Konsystencja

Norma PN-EN 206-1 uwzględnia i dopuszcza do stosowania, wszystkie powszechnie stosowane w krajach europejskich, metody pomiaru konsystencji mieszanki betonowej: metodę opadu stożka Abramsa, metodę VeBe, metodę stolika rozpływowego oraz metodę pomiaru stopnia zagęszczalności . Dla każdej z metod wprowadzone zostały charakterystyczne dla niej klasy konsystencji oraz zakresy czułości metody. 1. Dwie pozostałe metody pomiaru konsystencji, rzadko stosowane na polskich budowach nie będą tutaj szczegółowo omawiane. Dokładny opis tych metod badawczych zawarto w normach:PN-EN 12350-4 – metoda pomiaru stopnia zagęszczalności oraz PN-EN 12350-5 – metoda stolika rozpływowego.

Pielęgnacja świeżego betonu

Pielęgnacja ma na celu: zapewnienie optymalnych warunków cieplno-wilgotnościowych w dojrzewającym betonie (wspomaganiu przebiegu procesu hydratacji cementu),ochronę świeżo wykonanego betonu przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych, wiatru i opadów atmosferycznych, przeciwdziałanie skurczowi spowodowanemu wysychaniem betonu, redukcję różnicy temperatur pomiędzy powierzchnią betonu a jego rdzeniem (ograniczenie naprężeń termicznych i ryzyka spękań betonu), zapobieganie zamarzaniu wody zarobowej i prawidłowy rozwój wytrzymałości betonu w obniżonych temperaturach otoczenia.

W początkowym okresie wiązania, beton narażony jest na utratę znacznych ilości wody. Naturalnymi czynnikami powodującymi utratę wilgoci przez beton jest wchłanianie wody przez deskowanie oraz jej odparowanie w wyniku działania wiatru i temperatury. Dlatego najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym świeżego betonu jest zapewnienie mu odpowiedniej wilgotności. Sprowadza się to do polewania powierzchni betonu wodą, szczególnie latem, gdyż jest gorąco. Warto pamiętać, że nawet dobrze wykonany beton nie osiągnie wymaganej wytrzymałości, jeśli będzie zbyt szybko wysychał. Równie istotna jest ochrona betonu przed działaniem promieni słonecznych, deszczu, a także zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury powietrza. Dobrze zabezpieczają go przed tymi czynnikami folie lub maty słomiane. Świeży beton trzeba też chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Czas po którym można zdemontować deskowanie, jest zależny od klasy betonu i temperatury otoczenia.

Zadzwoń
Dojazd